Asculta Radio Whisper

Radio Whisper | RadioWhisper.com

vineri, 18 februarie 2011

Dezvoltarea locala - sursa principala pentru progres


Am primit acum ceva timp de la domnul Ionel Chirita un program de dezvoltare locala si m-am decis sa vi-l prezint si dumneavoastra.

Pentru a ajunge la o prosperitate acceptabilă pentru toţi cetăţenii ţării şi pentru realizarea unui climat social stabil la nivelul întregii ţări este necesară reducerea disparităţilor şi armonizarea economică şi socială a tuturor localităţilor şi a tuturor judeţelor României. În acest scop Parlamentul şi Guvernul trebuie să corecteze legislaţia şi să îmbunătăţească mijloacele de aplicare a acesteia printr-un Program naţional care ar crea condiţiile pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală construit astfel încât să urmărească următoarele obiective :
1. Creşterea capacitãţilor localităţilor de a-şi susţine propriul proces de dezvoltare;
2. Ridicarea calităţii vieţii prin impunerea unor standarde minime pentru serviciile publice;
3. Dezvoltarea echilibrată între localităţile din cadrul judeţului, dintre diferite judeţe, dintre mediul urban şi rural, dintre zone centrale şi periferice;
4. Asigurarea unor şanse egale pentru accesul de informare, cercetare şi dezvoltare tehnologicã, educaţie şi formare continuã a populaţiei, în toată zona ;
5. Stimularea cooperãrii intercomunitare care contribuie la progresul economic şi social al zonei;
6. Promovarea unei dezvoltãri spaţiale armonioasã şi a reţelei de localitãţi;
7. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre localităţi în cadrul judeţului, dintre diferite judeţe, dintre mediul urban şi rural, dintre zone centrale şi periferice;
8. Revitalizarea zonelor defavorizate promovarea unor politici adaptate unor particularitãţi zonale;
9. Prevenirea de noi dezechilibre prin prevenirea apariţiei unor zone problemã;

10. Stimularea dezvoltării echilibrate prin promovarea mecanismelor economiei de piaţã în toate regiunile ţãrii, în vederea creşterii competitivitãţii şi a performanţelor economice permanente;
11. Stimularea cooperãrii interregionale interne şi internaţionale care contribuie la progresul economic şi social.

Mijloacele prin care Programul naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală ar putea realiza obiectivele definite anterior ar fi :

1. Voinţa necesară acceptării aplicării unor principii aparţinând spaţiului european :
a) Principiul egalităţii şanselor a tuturor cetăţenilor;
b) Principiul de bază pe care se construieşte teoria dezvoltării teritoriale rămâne solidaritatea şi coeziunea economică şi socială;
c) Principiile democraţiei şi al descentralizării puterii;
d) Principiul autonomiei locale şi al subsidiarităţii;
e) Principiul dezvoltării armonioase pe întreg teritoriul ţării.

2. Utilizarea fondurilor de finanţare corespunzătoare programelor naţionale şi internaţionale:
a) Transparenţă în gestionarea programelor naţionale şi internaţionale privind finanţarea autorităţilor publice locale;
b) Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale de a accesa fonduri de finanţare;
c) Sprijinirea autorităţilor publice locale pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare din Fondurile Structurale prin programe guvernamentale.

3. Realizarea unei puternice infrastructuri instituţionale care să cuprindă:
a) Trezorerie;
b) Spital teritorial;
c) Unităţi de învăţământ liceal şi post liceal;
d) Judecătorie şi Parchet;
e) Poliţie cu un grad ridicat de competenţe;
f) Oficiu prefectural;
g) Agenţie pentru evidenţă, formare, recrutare şi plasare a forţei de muncă;
h) Agenţie pe plăţi pentru intervenţii în agricultură;
i) Agenţie pentru valorificarea resurselor şi a oportunităţilor în afaceri;
j) Reprezentanţe ale serviciilor deconcentrate ( Direcţia de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiu de Cadastru, Consultanţă Agricolă, Agenţia de plăţi pentru agricultură;
k) Reprezentanţe ale unor instituţii descentralizate;
l) Reprezentanţe ale serviciilor organizate de Consiliul Judeţean ş.a.

4. Realizarea unei puternice infrastructuri locale corespunzătoare :
a) Imobile pentru instituţiile menţionare la punctul 1) ;
b) Drumuri interioare;
c) Reţea de alimentare cu apă;
d) Sistem de canalizare;
e) Staţii de epurare;
f) Reţele pentru telefonie fixă şi GSM ş.a.

5. Realizarea unei puternice infrastructuri intercomunitare :
a) Drumuri de legătură între localităţi;
b) Staţii de depozitare şi prelucrare a gunoiului;
c) Serviciu pentru evidenţa informatizată a persoanei;
d) Formaţiune permanentă de pompieri;
e) Servicii organizate de Consiliul Judeţean

Voi ce spuneti?

Un comentariu:

MARIN spunea...

Documentul, in sine, poate constitui un punct de plecare foarte valoros in elaborarea unei strategii pe termen mediu si lung, in acest sens.